Verksamhet

Stiftelsen Fritt Näringsliv skall enligt stiftelseförordnandet ”bedriva idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomi, fri företagsamhet och hög tillväxt”. Stiftelsen bedriver främst sin verksamhet i Timbros namn.

Timbro

Timbro är det svenska näringslivets tankesmedja. Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.
Läs mer ->

Stiftelsen har också i uppdrag att underlätta nya initiativ inom den marknadsekonomiska idéutvecklingen och opinionsbildningen genom att fungera som ”såddkapitalist”, d v s ge idé- och opinonsbildnings-entreprenörer möjlighet att pröva nya verksamheter.