SFNs uppdrag

Enligt stiftelseförordnandet har stiftarna Svenskt Näringsliv och Näringslivets Fond bildat Stiftelsen Fritt Näringsliv i syfte att långsiktigt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att i egen regi eller i samverkan med andra bedriva idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomi, fri företagsamhet och hög tillväxt.

Stiftelsen får också främja sitt syfte genom att fungera som ”såddkapitalist”: anslå medel till nystartade verksamheter med en inriktning som står i överensstämmelse med SFN:s syfte.

Stiftelsen kommer främst att bedriva sin verksamhet i Timbros namn.

För att vårt politiska system skall fungera tillfredsställande krävs en oberoende opinionsbildning som kan förse debatten med fakta och problemformuleringar. Inom näringslivet finns en närhet till verkligheten som den politiska debatten ofta saknar. Om samhället skall fungera väl måste näringslivet se till att dess kunskap blir tillgänglig och relevant för politikerna. Ofta är det fråga om en flerstegsprocess Kunskap skall samlas in, verkligheten beskrivas, ideér om nödvändiga förändringar utarbetas och presenteras för samhällsdebattörer och politiker. Ledstjärnan för allt vårt arbete är tilltron till den fria företagsamhetens förmåga att bygga ett gott samhälle för alla medborgare.