Välkommen till Stiftelsen Fritt Näringsliv

Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades 2003 av Svenskt Näringsliv tillsammans med Näringslivets Fond (Näfo). Syftet var att skapa en hållfast bas för opinionsarbete för marknadsekonomi och fri företagsamhet.

Vid stiftelsebildandet sköt Svenskt Näringsliv till trehundra miljoner kronor och Näfo hela sitt kapital om ca tjugo miljoner kronor. Samtidigt upphörde det årliga anslaget från Svenskt Näringsliv till Näfo, vilket uppgick till ca trettio miljoner kronor om året inkl moms.

Erfarenheterna från Näfos långsiktiga opinionsarbete, inte minst genom dotterbolaget Timbro, är goda. Den principiella ansatsen och de friare rollerna har skapat bra möjligheter att föra fram marknadsekonomiska förnyelseidéer på ett för företagsamheten gynnsamt sätt.

Stiftelseformen ger bättre stadga än föreningsformen (Näfo är en förening) och gör det möjligt att tillskjuta ett kapital, som tryggar verksamhetens uthålliga finansiering och tydliggör dess självständiga hållning.

För ytterligare information om Stiftelsen och dess verksamhet, kontakta info@frittnaringsliv.se