Talentum och Stiftelsen Fritt Näringsliv i långsiktigt samarbete

Pressmeddelande 2009-09-04

Talentum Sweden AB, helägt dotterbolag till den finländska Talentum- koncernen, och Stiftelsen Fritt Näringsliv, har idag slutit en överenskommelse om samarbete för att utveckla samhällsekonomisk journalistik.

Avtalet, som är treårigt med möjlighet till förlängning, innebär att parterna bidrar till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att bedriva kvalitetsjournalistik i Sverige. Samarbetet kommer att bedrivas inom Talentum Swedens helägda dotterbolag Talentum Reportage AB. Den redaktionella verksamheten inom Talentum Reportage kommer, som all journalistik inom Talentum-koncernen, att bedrivas helt oberoende av ägare och samarbetspartners.

För ytterligare information, var god kontakta Christer Björkin, vd Talentum Sweden tel 0709-597561 eller Maria Rankka, vd Stiftelsen Fritt Näringsliv, tel 0702-101144.