Kontakt

Ordförande Urban Bäckström: info@frittnaringsliv.se

Vd Karin Svanborg-Sjövall karin.svanborg.sjovall@timbro.se

Besöksadress: Kungsgatan 60, Stockholm
Postadress: Box 3037, 103 61 Stockholm
E-post:info@frittnaringsliv.se
Tfn: 08-587 898 00
Fax: 08-667 00 35